Rada Instytutu

1

dr hab.  Jadwiga Stanek-Tarkowska, prof. UR (Dyrektor)

2

dr Małgorzata Szostek (Wicedyrektor)

3

prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro  

4

prof. dr hab. Ewa Czyż

5

prof. dr hab. Józef Gorzelany

6

prof. dr hab. Joanna Kostecka

7

prof. dr hab. Krzysztof Kukuła

8

dr hab. Andrzej Bobiec, prof. UR

9

dr hab. Maciej Bilek, prof. UR

10

dr hab. Jan Buczek, prof. UR

11

dr hab. Aneta Bylak, prof. UR

12

dr hab. Paweł Czarnota, prof. UR

13

dr hab. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR

14

dr hab. Tomasz Dudek, prof. UR

15

dr hab. Edmund Hajduk, prof. UR

16

dr hab. Wacław Jarecki, prof. UR

17

dr hab. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR

18

dr hab. Piotr Kuźniar, prof. UR

19

dr hab. Wojciech Litwińczuk, prof. UR

20

dr hab. Teresa Noga, prof. UR

21

dr hab.  Ewa Szpunar-Krok, prof. UR

22

dr hab. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR

23

dr hab. Bogdan Wiśniowski, prof. UR

24

dr hab. Łukasz Jurczyk

25

dr inż. arch. Agata Gajdek

26

dr Marcin Halicki

27

dr Marta Jańczak-Pieniążek

28

dr inż. Natalia Matłok

29

dr Anna Mazur-Pączka

30

dr inż. Tomasz Olbrycht

31

dr Grzegorz Pączka

32

dr Łukasz Peszek

33

dr Tomasz Wójcik

34

dr inż. Miłosz Zardzewiały