Rada Instytutu

1

dr hab.  Jadwiga Stanek-Tarkowska, prof. UR (Dyrektor)

2

dr Małgorzata Szostek (Wicedyrektor)

4

prof. dr hab. Ewa Czyż

5

prof. dr hab. Józef Gorzelany

6

prof. dr hab. Joanna Kostecka

7

prof. dr hab. Krzysztof Kukuła

8

dr hab. Andrzej Bobiec, prof. UR

9

dr hab. Maciej Bilek, prof. UR

10

dr hab. Jan Buczek, prof. UR

11

dr hab. Aneta Bylak, prof. UR

12

dr hab. Paweł Czarnota, prof. UR

13

dr hab. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR

14

dr hab. Tomasz Dudek, prof. UR

15

dr hab. Edmund Hajduk, prof. UR

16

dr hab. Wacław Jarecki, prof. UR

17

dr hab. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR

18

dr hab. Piotr Kuźniar, prof. UR

19

dr hab. Wojciech Litwińczuk, prof. UR

20

dr hab. Teresa Noga, prof. UR

21

dr hab.  Ewa Szpunar-Krok, prof. UR

22

dr hab. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR

23

ks. dr hab. Mirosław Twardowski, prof. UR.

24

dr hab. Bogdan Wiśniowski, prof. UR

25

dr hab. Łukasz Jurczyk, prof. UR

26

dr inż. arch. Agata Gajdek

27

dr hab. Mariola Garczyńska, prof. UR

28

dr hab. inż. Natalia Matłok, prof. UR

29

dr Marcin Halicki

30

dr Marta Jańczak-Pieniążek

31

dr inż. Iwona Makuch-Pietraś

32

dr Anna Mazur-Pączka

33

 mgr inż. Monika Michalczuk 

34

dr inż. Dagmara Migut

35

dr inż. Tomasz Olbrycht

36

dr Grzegorz Pączka

37

dr Łukasz Peszek

38

dr Karol Skrobacz

39

dr Tomasz Wójcik

40

dr inż. Miłosz Zardzewiały