Rada Instytutu

1

dr hab.  Jadwiga Stanek-Tarkowska, prof. UR (Dyrektor)

2

dr Małgorzata Szostek (Wicedyrektor)

3

prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro  

4

prof. dr hab. Ewa Czyż

5

prof. dr hab. Józef Gorzelany

6

prof. dr hab. Joanna Kostecka

7

prof. dr hab. Krzysztof Kukuła

8

dr hab. Andrzej Bobiec, prof. UR

9

dr hab. Maciej Bilek, prof. UR

10

dr hab. Jan Buczek, prof. UR

11

dr hab. Aneta Bylak, prof. UR

12

dr hab. Paweł Czarnota, prof. UR

13

dr hab. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR

14

dr hab. Tomasz Dudek, prof. UR

15

dr hab. Edmund Hajduk, prof. UR

16

dr hab. Wacław Jarecki, prof. UR

17

dr hab. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR

18

dr hab. Piotr Kuźniar, prof. UR

19

dr hab. Wojciech Litwińczuk, prof. UR

20

dr hab. Teresa Noga, prof. UR

21

dr hab.  Ewa Szpunar-Krok, prof. UR

22

dr hab. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR

23

ks. dr hab. Mirosław Twardowski, prof. UR.

24

dr hab. Bogdan Wiśniowski, prof. UR

25

dr hab. Łukasz Jurczyk

26

dr inż. arch. Agata Gajdek

27

dr Marcin Halicki

28

dr Marta Jańczak-Pieniążek

29

dr inż. Natalia Matłok

30

dr Anna Mazur-Pączka

31

dr inż. Tomasz Olbrycht

32

dr Grzegorz Pączka

33

dr Łukasz Peszek

34

dr Tomasz Wójcik

35

dr inż. Miłosz Zardzewiały