Pracownicy

Nazwisko
 i imię

Tytuł/stopień

Jednostka

Budynek/pokój

Telefon

Adres  e-mail

Alvarez Bernadeta

mgr inż.

ZGChŚiH

D7

120

(17) 785 48 23

[email protected]

Bilek Maciej

dr hab. prof. UR

ZAiUL

D3

232

(17) 872 1629

[email protected]

Bobiec Andrzej

dr hab. inż. prof. UR

ZOPiEK

D9

G25

(17) 872 50 25

[email protected]

Bobrecka-Jamro Dorota

prof. dr hab. inż.

ZPR

D9

321

(17) 785 53 21

[email protected]

Bylak Aneta

dr hab. prof. UR

ZEiOŚ

D9

203

(17) 785 52 03

[email protected]

Czarnota Paweł

dr hab. inż. prof. UR

ZEiOŚ

D3

D9

115

218

(17) 872 16 37

(17) 785 52 18

[email protected]

Czerniakowski Zbigniew

dr hab. inż. prof. UR

ZAiUL

D3

318

(17) 872 16 31

[email protected]

Czyż Ewa

prof. dr hab. inż.

ZGChŚiH

D7

138

(17) 785 48 31

[email protected]

Ćwik Agata

dr

ZOPiEK

D9

G06

(17) 785 50 06

[email protected]

Dudek Tomasz

dr hab. inż.

prof. UR

ZAiUL

D3

323

(17) 872 16 30

[email protected]

Gajdek Wojciech

-

KGChŚiH

D7

142

(17) 785 48 30

[email protected]

Gajdek Agata

dr inż. arch. kraj.

PAK

D3

026

(17) 872 17 60

[email protected]

Gajdek Grażyna

dr inż.

PPRiGŻ

D9

353

(17) 785 53 53

[email protected]

Garczyńska Mariola

dr hab. prof. UR

ZPRiGO

D3

334

(17) 872 16 49

[email protected]

Gargała-Polar Marta

dr inż. arch. kraj.

PAK

D3

023

(17) 872 17 60

[email protected]

Hajduk Edmund

dr hab. inż. prof. UR

ZGChŚiH

D7

143

(17) 785 48 33

[email protected]

Halicki Marcin

dr

PPRiGŻ

D9

354

(17) 785 53 54

[email protected] ur.edu.pl

Hałoń Elżbieta

 mgr

ZEiOŚ

D9

204

(17) 785 52 04

[email protected]

Jacek Beata

 dr

ZFiBR

D9

305

(17)785 53 05

[email protected]

Jańczak-Pieniążek Marta

dr

ZPR

D9

326

(17) 785 53 25

[email protected]

Jarecki Wacław

dr hab. inż. prof. UR

ZPR

D9

317

(17) 785 53 17

[email protected]

Jurczyk Łukasz

dr hab. inż. prof. UR

ZPRiGO

D3

310

(17) 872 17 25

 

[email protected]

Kochman-Kędziora Natalia

dr

ZEiOŚ

D9

218

(17) 785 5218

[email protected]

Koc-Jurczyk Justyna

dr hab. inż. prof. UR

ZPRiGO

D3

308

(17) 872 17 26

[email protected]

Kostecka Joanna

prof. dr hab.

ZPRiGO

D3

337

(17) 872 17 33

[email protected]

Kot Tadeusz

-

ZAiUL

D3

313

(17) 872 16 37

[email protected]

Krupa Barbara

dr inż. arch. kraj.

PAK

D3

025

(17) 872 17 60

[email protected]

Kubit Piotr

dr inż.

ZPR

D9

327

(17) 785 53 27

[email protected]

Kukuła Krzysztof

prof. dr hab.

ZEiOŚ

D9

217

(17) 785 52 17

[email protected]

Kuźniar Piotr

dr hab. inż. prof UR

ZIPRS

D9

G45

(17) 785 50 45

[email protected]

Litwińczuk Wojciech

dr hab. inż. prof. UR

ZFiBR

D3

209

(17) 872 1628

[email protected]

Makuch-Pietraś Iwona

dr inż.

ZOPiEK

D9

G07

(17) 785 50 07

[email protected]

Matłok Natalia

 dr hab. inż. prof. UR

ZIPRS

D9

44

(17) 785 5044

[email protected]

Mazurek Marzena

dr

ZFiBR

D9

D3

305

114

(17) 785 53 05

(17) 872 17 32

[email protected]

Mazur-Pączka Anna

dr

ZPRiGO

D3

334

(17) 872 16 49

[email protected]

Michalczuk Jerzy

dr inż.

ZOPiEK

D9

G07

(17) 785 50 07

[email protected]

Michalczuk Monika

mgr inż.

ZOPiEK

D9

G03

(17) 872 50 03

[email protected]

Migut Dagmara

dr inż.

ZPR

D9

326 

(17) 785 53 26

[email protected]

Molenda Piotr

dr inż.

PPRiGŻ

D9

353

(17) 785 53 53

[email protected]

Noga Teresa

dr hab. prof. UR

ZGChŚiH

D7

220

(17) 785 48 00

[email protected]

Olbrycht Tomasz

dr inż.

ZAiUL

D3

314

(17) 872 17 29

[email protected]

Ortyl Bernadetta

dr

ZOPiEK

D9

G06

(17) 785 50 06

[email protected]

Padło-Majda Anna

mgr inż.

ZFiBR

D3

D9

114

305

(17) 872 17 32

(17) 785 53 05

[email protected]

Pączka Grzegorz

dr hab.

ZPRiGO

D3

311

(17) 872 16 65

[email protected]

Peszek Łukasz

dr

ZAiUL

D3

220

(17) 872 17 67

[email protected]

Pieniążek Marcin

mgr inż.

ZGChŚiH

D7

220

(17) 875 48 32

[email protected]

Pieniążek Rafał

mgr

ZGChŚiH

D7

220

(17) 872 48 32

 [email protected]

Pitucha Grzegorz

dr

PB

D3

203

(17) 872 16 28

[email protected]

Płonka Paweł

mgr inż.

ZPR

D9

327

(17) 785 53 27

[email protected]

Płonka Andrzej

 

SD

 

 

 

 

Podolak Agnieszka

dr

ZPRiGO

D3

307

(17) 872 17 27

[email protected]

Poradowska

Anita

 dr

PAK

D3

025

(17) 872 1760

[email protected]

Rogut Krzysztof

dr inż.

ZAiUL

D3

212

(17) 872 17 14

[email protected]

Siekierzyńska Aleksandra

dr n med.

ZFiBR

D9

D3

305

114

(17) 785 53 05

(17) 872 17 32

[email protected]

Skrobacz Karol

dr

ZGChŚiH

D7

136

(17) 875 48 35

[email protected]

Sołtysik Anna

dr inż. arch

PAK

D3

24

(17) 872 17 60

[email protected]

Stadnicka-Futoma Agata

dr

ZGChŚiH

 

 

 

[email protected]

Stanek-Tarkowska Jadwiga

dr hab. prof. UR

ZGChŚiH

D7

138

(17) 785 48 00

(17) 785 48 52

[email protected]

Szeliga Grzegorz

-

ZIPRS

D9

G51

(17) 785 50 68

[email protected]

Szostek Małgorzata

dr

ZGChŚiH

D7

220

(17) 785 48 32

[email protected]

Szpunar-Krok Ewa

dr hab. inż. prof. UR

ZPR

D9

320

(17) 785 53 20

[email protected]

Szura Renata

mgr inż.

ZPRiGO

D3

306

(17) 872 17 28

[email protected]

Tobiasz-Salach Renata

dr hab. inż. prof. UR

ZPR

D9

318

(17) 785 53 18

[email protected]

Twardowski Mirosław

dr hab. prof. UR

PPRiGŻ

D9

354

(17) 785 53 54

[email protected]

Wiśniowski Bogdan

dr hab. inż. prof. UR

PB

D3

211

(17) 872 16 32

[email protected]

Właśniewski Stanisław

dr inż.

ZGChŚiH

D7

121

(17) 785 48 24

[email protected]

Wojton Andrzej

dr

PB

D3

208

(17) 872 16 34

[email protected]

Wolański Paweł

dr inż.

ZAiUL

D3

214

(17) 872 17 14

[email protected]

Wójcik Tomasz

 dr

ZOPiEK

D9

26

(17) 785 50 26

[email protected]

Zapałowska Anita

dr inż.

ZPRiGO

D3

215

 

[email protected]

 

PAK

Pracownia Architektury Krajobrazu

ZAiUL

Zakład Agroekologii i Użytkowania Lasu

ZEiOŚ

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

ZFiBR

Zakład Fizjologii i Biotechnologii Roślin

ZGChŚiH

Zakład Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii

ZIPRS

Zakład Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej

ZOPiEK

Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu

ZPRiGO

Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

ZPRiGŻ

Pracownia Polityki Regionalnej i Gospodarki Żywnościowej

ZPR

Zakład Produkcji Roślinnej

PB

Pracownia Bioróżnorodności

SD

Stacja Doświadczalna