Katedra Badań Biofizycznych i Strukturalnych

Pracownicy

     

 

telefon

email

pokój

Dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR - kierownik

(17) 851-87-62

[email protected]

303/A0-B1

Prof. dr hab. Marian Cholewa  

(17) 851-87-51

[email protected]

306/A0-B1

Prof. dr hab. inż. Wojciech Rdzanek 

(17) 851-85-77

[email protected]

317/A0-B1

Prof. dr hab. Antoni Szczurek 

(17) 851-85-75

[email protected]

315/A0-B1

Prof. dr hab. Igor Tralle 

(17) 851-86-06

[email protected]

 309/A0-B1

Dr hab. Marta Łuszczak, prof. UR

(17) 851-85-79

[email protected]

310/A0-B1

Dr hab. Małgorzata Pociask - Biały, prof. UR 

(17) 851-86-64

[email protected]

214 /A0-B1, 303/A0-B3 

Dr hab. inż. Krzysztof Szemela, prof. UR 

(17) 851-8576

[email protected]

379 /A0-B2

Dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR 

(17) 851-86-12 (17) 851-87-61

[email protected]

311/A0-B1, 203/A0-B1

Dr hab. Andrzej Wal, prof. UR 

(17) 851-86-05

[email protected]

305 / A0-B1

Dr hab. Ihor Virt, prof. UR 

(17) 851-86-08 (17) 851-85-64

[email protected]

210/A0-B3

Dr Mariusz Bester 

(17) 851-87-45 (17) 851-87-51

[email protected]

307 / A0-B1, 135/ A0-B1

Dr Anna Cisek 

(17) 851-85-75

[email protected]

315/A0-B1

Dr Grzegorz Górski 

(17) 851-85-80

[email protected]

314 / A0-B1, 215 / A0-B1

Dr Krzysztof Kucab 

(17) 851-85-80

[email protected]

314 / A0-B1, 215 / A0-B1

Dr Mirosław Łabuz 

(17) 851-87-51

[email protected]

307/A0-B1

Dr Rafał Rak 

(17) 851-85-79

[email protected]

319/A0-B1

Dr Marcin Wesołowski 

(17) 851-85-72 (17) 851-87-48

[email protected]

308/A0-B1, 139/A0-B1

Mgr Roman Hrytsak 

(17) 851-85-73

[email protected]

319/A0-B1

Mgr Paweł Ligęzka 

(17) 851-87-63

[email protected]

381/ A0-B2

Dr hab. Piotr Gronkowski, prof. senior 

(17) 851-85-72

[email protected]

308/A0-B1

 

 

 

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 

 

 

       

Mgr inż. Damian Bocak 

(17) 851-85-74

[email protected]

313/A0-B1

Mgr inż. Łukasz Dubiel

(17) 851-87-01

[email protected]

138/A0-B1

Mgr inż. Łukasz Głowa 

(17) 851-87-50

[email protected]

137/ A0-B1

Mgr Andrii Pozaruk

(17) 851-85-74

[email protected]

313/A0-B1

Mgr Zenon Sacharczuk 

(17) 851-85-71

[email protected]

301/A0-B1

Mgr inż. Paulina Sawicka - Chudy 

(17) 851-85-74

[email protected]

313/A0-B1