Skład Rady

prof. dr hab. Yaroslav Bobytskyy

dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

prof. dr hab. Marian Cholewa

dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR

dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR

dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR

dr hab. Anna Koziorowska, prof. UR

dr hab. Marta Łuszczak, prof. UR

dr hab. Małgorzata Pociask - Biały, prof. UR

prof. dr hab. inż. Wojciech Rdzanek

dr hab. Wojciech Szajna, prof. UR

dr hab. inż. Krzysztof Szemela, prof. UR

prof. dr hab. Antoni Szczurek

dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR

prof. dr hab. Wojciech Szuszkiewicz

prof. dr hab. Igor Tralle

dr hab. Andrzej Wal, prof. UR

dr hab. Ihor Virt, prof. UR

dr hab. Mirosław Zachwieja prof. UR

dr Mariusz Bester

dr Grzegorz Górski

dr Krzysztof Kucab

dr Mirosław Łabuz

dr Michał Marchewka

dr Izabela Piotrowska

dr Dariusz Płoch

dr Rafał Rak

dr inż. Iwona Rogalska

mgr Paweł Śliż

mgr inż. Kinga Maś