Terminy posiedzeń RINF w roku akademickim 2020/2021

Semestr zimowy:

15 października 2020 r.

12 listopada 2020 r.

3 grudnia 2020 r.

14 stycznia 2021 r.

11 lutego 2021 r.

 

Semestr letni:

11 marca 2021 r.

15 kwietnia 2021 r.

13 maja 2021 r.

10 czerwca 2021r.