Tematy priorytetowe

Lp. Symbol                         i numer                    zadania                                     badawczego Nazwa zadania badawczego Kierownik zadania badawczego Zespół badawczy Katedra      Centrum
1 INF 1/2020 P Zastosowanie i rozwój metod spektroskopii ramanowskiej i FTIR w diagnostyce medycznej oraz nowoczesnych metod obrazowania w biologii i medycynie dr hab. Józef Cebulski, prof. UR Kolegium Nauk Przyrodniczych:
dr hab. Józef Cebulski, prof. UR
dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR
dr Renata Wojnarowska-Nowak
mgr Kamil Szmuc
prof. dr hab. Marian Cholewa
dr Mariusz Bester
dr Grzegorz Wisz
mgr inż. Paulina Sawicka-Chudy, prac.-inż. tech.
mgr inż. Łukasz Głowa, prac. inż.-tech.
mgr inż. Damian Bocak, prac. inż.-tech.
mgr inż. Andrii Pozaruk prac. inż.-tech

Kolegium Nauk Medycznych:
dr hab. n. med. Radosław Chaber, prof. UR
dr hab. n. med. Ewa Kaznowska, prof. UR
prof dr hab. n. med. Andrzej Skręt
prof dr hab. n. med. Joanna Magierło-Skręt
dr hab. n. o. zdr. Edyta Barnaś, prof UR
prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
dr hab. Izabela Zawlik, prof. UR
mgr Magdalena Kołodziej
mgr Kornelia Łach
Aneta Kowal - doktorantka
Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii/
Katedra Badań Biofizycznych i Strukturalnych/
Katedra Badań Materiałowych i Spektroskopowych
2 INF 2/2020 P Wytwarzanie i badanie materiałów amorficznych na podstawie szkieł i ceramik chalkogenidkowych dla potrzeb fotoniki podczerwieni, sensorów biomedycznych i przyrządów optoelektronicznych dr Yaroslaw Shpotyuk Kolegium Nauk Przyrodniczych:
dr Yaroslav Shpotyuk
dr hab. Józef Cebulski, prof. UR
dr Dariusz Płoch
mgr Jakub Szlęzak, prac. inż- tech
mgr Bohdan Mahlovanyi, ref. nauk. tech.

Grupa międzynarodowa:
prof Roman Golovchak - USA
prof Andriy Kovalskiy - USA
dr Catherine Boussard-Pledel - Francja
prof Bruno Bureau - Francja
prof Laurent Calvez - Francja
prof Peter Baláž - Słowacja
dr Zdenka Lukáčová Bujňáková - Słowacja
dr Matej Baláž - Słowacja
Katedra Badań Materiałowych i Spektroskopowych/
Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii
3 INF 3/2020 P Nanokompozytowe powłoki antybakteryjne, tribologiczne i na narzędzia wytwarzane w procesie osadzania z fazy gazowej dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR
dr hab. Józef Cebulski, prof. UR
dr Stanisław Adamiak
dr Wojciech Bochnowski
dr Grzegorz Wisz
Katedra Badań Materiałowych i Spektroskopowych/
Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii/
Katedra Badań Biofizycznych i Strukturalnych