Zakład Matematyki Stosowanej

 
dr hab. Mirosława Zima, prof. UR
Kierownik Zakładu
tel. 17 851 86 43
e-mail: [email protected]
pok. 382, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
  • Zagadnienia brzegowe dla równań różniczkowych zwyczajnych (Boundary value problems for ordinary differential equations)
  • Dodatnie rozwiązania zagadnień brzegowych (Positive solutions for boundary value problems)
  • Stabilność rozwiązań zagadnień brzegowych (Stability of solutions for boundary value problems)
dr Piotr Drygaś
tel. 17 851 86 32
e-mail: [email protected]
pok. 369, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
  • Zagadnienia brzegowe na płaszczyźnie dla struktur losowych (2D boundary value problems for random structures)
  • Zastosowania zagadnień typu Riemanna-Hilberta (Applications of the Riemann-Hilbert type problems )
  • Makroskopowe własności materiałów losowych (Macroscopic properties of random media)
dr Svetlana Mincheva-Kamińska
tel. 17 851 86 30
e-mail: [email protected]
pok. 367, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
  • Istnienie splotu dystrybucji i ultradystrybucji (Existence of the convolution of distributions and ultradistributions)
  • Ciągowe warunki całkowalności i splatalności ultradystrybucji (Sequential conditions of integrability and convolvability of ultradistributions)
  • Podejście splotowe do całek i pochodnych rzędu zespolonego dystrybucji (Convolutional approach to the fractional integral and derivatives of distributions)