Tematyka badań prowadzonych w Instytucie Matematyki

 

1. Analiza funkcjonalna i jej zastosowania
  • teoria przestrzeni liniowo-topologicznych nad ciałami niearchimedesowymi
  • teoria operatorów liniowych na tych przestrzeniach
  • teoria asymptotyczna i topologia rozmaitości nieskończenie wymiarowych
 
2. Wybrane zagadnienia teorii funkcji
  • geometryczna teoria funkcji analitycznych i harmonicznych
  • odwzorowania konforemne i ich uogólnienia
  • funkcje analityczne wielu zmiennych w zagadnieniach fizyki matematycznej
 
3. Teoria równań funkcyjnych i różniczkowych
  • zastosowania równań i nierówności funkcyjnych w teorii podejmowania decyzji
  • nieliniowe zagadnienia brzegowe i początkowe dla równań różniczkowych