Rada Instytutu Informatyki

dr hab. prof. UR Jan G. Bazan (Dyrektor)
dr Wojciech Rząsa (Zastępca Dyrektora)
prof. dr hab. Zbigniew Suraj
dr hab. prof. UR Urszula Bentkowska
dr hab. prof. UR Andrzej Łopuszański
dr hab. inż. prof. UR Krzysztof Pancerz
dr hab. prof. UR Barbara Pękala
dr inż. Marcin Ochab
mgr inż. Beata Szopa

 

Terminy posiedzeń Rady Instytutu w roku akademickim 2019/2020:

12 grudnia 2019 r.

6 lutego 2020 r.

2 kwietnia 2020 r.

11 czerwca 2020 r.