O Instytucie

Instytut Informatyki powstał 1 października 2019 r. roku na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Funkcję Dyrektora Instytutu pełni  dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR.

Instytut Informatyki posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach I (inżynierskie 3,5 letnie) oraz II (magisterskie 1,5 roczne) stopnia na kierunku Informatyka oraz Informatyka i ekonometria. Oba kierunki uzyskały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Obecnie Instytut zatrudnia 1 profesora zwyczajnego, 4 profesorów nadzwyczajnych (posiadających stopień dr hab.), 16 adiunktów (ze stopniem doktora), 6 asystentów (ze stopniem magistra) oraz 5 pracowników inżynieryjno-technicznych. Instytut tworzą 2 jednostki: Zakład Metod Przybliżonych oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego (ICMK)