Decyzją dra hab. Roberta Pązika, prof. UR - Dyrektora Instytutu Biologii i Biotechnologii 1 października 2019 r. powołano Zespół do spraw Promocji.

 

W skład Zespołu weszli:

  • dr Mateusz Mołoń -przewodniczący, koordynator Klasy Akademickiej

  • mgr inż. Bartosz Jagusztyn - wiceprzewodniczący

  • dr inż. Roman Maślanka - koordynator Nocy Biologów

  • dr Katarzyna Kozioł - koordynator Klasy Akademickiej

  • mgr Natalia Tańska - koordynator Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego

  • mgr Michał Dziubek

  • mgr Wiktoria Jordan - Stasiło

  • mgr inż. Magdalena Kulpa - Greszta

  • mgr Anna Tomaszewska

  • mgr Magdalena Wójcik