Nasze Władze

Robert Pązik 1.jpg [3.08 MB]

dr hab. Robert Pązik, prof. UR

Dyrektor / Director of Biology and Biotechnology Institute

e-mail: [email protected]

Tel./Phone +48178518563

pok./room 30, A0

Kus.jpg [84.14 KB]

dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR

Z-ca dyrektora / Deputy Director of Biology and Biotechnology Institute -

Kierownik zespołu programowego -kierunek biotechnologia

e-mail: [email protected]

Tel./Phone +48178518586

pok./room 326, A0

molon_n1.jpg [983.23 KB]

dr Mateusz Mołoń

Z-ca Dyrektora / Deputy Director of Biology and Biotechnology Institute

Kierownik zespołu programowego -kierunek wiodący biologia

Tel./Phone: +48178755407

e-mail: [email protected]

pok./room 407, D9