Zakład Mikrobiologii i Genetyki Molekularnej

 

Adres do korespondencji:

Instytut Biologii i Biotechnologii UR

Zakład Mikrobiologii i Genetyki Molekularnej

ul. Ćwiklińskiej 2D

35-601 Rzeszów

 

 

dr Justyna Ruchała - Kierownik Zakładu / Justyna Ruchała, PhD, Head of Department

Tel./Phone: +48177854945

e-mail: [email protected]

pok./room 117, D10

 • Drożdże niekonwencjonalne,
 • Inżynieria genetyczna,
 • Biotechnologia,
 • Produkcja użytecznych biotechnologicznie związków,
 • Modyfikacja metabolizmu związków węglowych,
 • Optymalizacja produkcji biopaliw z wykorzystaniem mikroorganizmów

 

 • Non-conventional yeast,
 • Genetic engineering,
 • Biotechnology,
 • Production of biotechnologically useful chemical compounds,
 • Modification of the metabolism of carbon compounds,
 • Optimization of biofuel production with the use of microorganisms

 

prof. dr hab. Andrzej Sybirny / Andrzej Sybirny, PhD, DSc, ProfTit

Tel./Phone: +48177855440

e-mail: [email protected]

pok./room 440, D9

 • Biologia komórki,
 • Biotechnologia drożdży,
 • Drożdże niekonwencjonalne,
 • Mechanizm kontrolowanej degradacji materiału komórkowego (autofagia),
 • Fermentacja alkoholowa na różnych źródłach węgla (ksyloza, arabinoza),
 • Produkcja ryboflawiny (witamina B2) oraz jej pochodnych (rozeoflawina, FMN, FAD),
 • Produkcja glutationu oraz kwasu mlekowego przez drożdże niekonwencjnalne,
 • Cell biology,
 • Yeast biotechnology,
 • Non-conventional yeast,
 • The mechanism of controlled degradation of cellular material (autophagy),
 • Alcoholic fermentation on various carbon sources (xylose, arabinose),
 • Production of riboflavin (vitamin B2) and its derivatives (roseoflavin, FMN, FAD),
 • Production of glutathione and lactic acid by non-conventional yeast

mgr inż. Alicja Wojtuń / Alicja Wojtuń, BEng, MSc

Tel./Phone: +48177854945

e-mail: [email protected]

pok./room 117, D10

 

 • Drożdże Candida famata
 • Produkcja ryboflawiny na różnych podłożach i jej oznaczanie ilościowe,
 • Hodowla w bioreaktorze, optymalizacja warunków hodowli,
 • Candida famata yeast,
 • Riboflavin production on various media and its quantification,
 • Cultivation in a bioreactor, optimization of cultivation conditions,

mgr Dominik Wojdyła - pracownik inżynieryjno-techniczny / Dominik Wojdyła MSc - Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48177854945

e-mail: [email protected]

pok./room 117, D10

 

 

mgr inż. Kinga Bil -  pracownik inżynieryjno-techniczny / Kinga Bil BEng., MSc - Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48177854945

e-mail: [email protected]

pok./room 117, D10