Pracownia Zoologii

 

Adres do korespondencji:

Instytut Biologii i Biotechnologii UR

Pracownia Zoologii

Zelwerowicza 4

35-001 Rzeszów

 

 

dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR - Kierownik Pracowni/ Ewa Wegrzyn, PhD, DSc

Tel/Phone: +4817785459

e-mail: [email protected]

pok./room 457, D9

  • Ekologia behawioralna
  • Ornitologia
  • Komunikacja wizualna i wokalna ptaków
  • Strategie antydrapieżnicze ptaków w okresie lęgowym
  • Badania prowadzone w Polsce, Hiszpanii, Północnym Wietnamie i Laosie
  • Behavioural ecology
  • Ornithology
  • Visual and vocal communication of birds
  • Anti-predator strategies of birds during breeding stage
  • Research conducted in Poland, Spain, Northern Vietnam and Laos

dr hab. Konrad Leniowski, prof. UR/ Konrad Leniowski , PhD, DSc

Tel/Phone: +4817785451

e-mail: [email protected]

pok./room 451, D9

mgr Natalia Tańska - pracownik inżynieryjno - techniczny/ Natalia Tańska, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel/Phone: +4817785448

e-mail: [email protected]

pok./room 448, D9

 

mgr Rafał Czechowski- pracownik inżynieryjno - techniczny/ Rafał Czechowski, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel/Phone: +48177854…

e-mail: [email protected]

pok./room 461, D9

 

 

Dodatkowe informacje na stronie Pracowni