Pracownia Zoologii

 

Adres do korespondencji:

Instytut Biolologii i Biotechniologii UR

Pracownia Zoologii

Zelwerowicza 4

35-001 Rzeszów

 

 

dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR - Kierownik Pracowni/ Ewa Wegrzyn, PhD, DSc

Tel/Phone: +4817785459

e-mail: [email protected]

pok./room 457, D9

  • Behawioryzm zwierząt,
  • Komunikacja wizualna i wokalna wśród zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem grupy ptaków,
  • Ornitologia,
  • Badania zoologiczne prowadzone na terenie Polski, Hiszpanii, w Północnym Wietnamie i Laosie
  • Animal behaviorism,
  • Visual and vocal communication among animals, with particular emphasis on the group of birds,
  • Ornithology,
  • Zoological research conducted in Poland, Spain, North Vietnam and Laos

dr hab. Konrad Leniowski, prof. UR/ Kondar Leniowski , PhD, DSc

Tel/Phone: +4817785451

e-mail: [email protected]

pok./room 451, D9

mgr Natalia Tańska - pracownik inżynieryjno - techniczny/ Natalia Tańska, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel/Phone: +4817785448

e-mail: [email protected]

pok./room 448, D9

 

mgr Rafał Czechowski- pracownik inżynieryjno - techniczny/ Rafał Czechowski, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel/Phone: +48177854…

e-mail: [email protected]

pok./room 461, D9

 

 

Dodatkowe informacje na stronie Pracowni