Pracownia Fizjologii i Ekologii Roślin

 

Adres do korespondencji:

Instytut Biologii i Biotechnologii UR

Pracownia Fizjologii i Ekologii Roślin

Pigonia 1

35-310 Rzeszów

 

 

dr hab. prof. UR Tomasz Durak - Kierownik Pracowni / Tomasz Durak, PhD, DSc, Head of Department

Tel/Phone: +48178516821

e-mail: [email protected]

pok./room 126, G4

 • Ekologia lasu,
 • Różnorodność gatunkowa,
 •  Struktura i dynamika roślinności leśnej,
 • Inerakcje między rośliną i zwierzęciem,
 • Plastyczność  fenotypowa i adaptacje roślin
 •  Forest ecology,
 • Species diversity,
 • Forest vegetation structure and dynamics,
 • Plant animal interactions,
 • Plant plasticity and adaptation

dr hab. prof. UR Jacek Żebrowski / Jacek Żebrowski, PhD, DSc

Tel/Phone: +48178516821

e-mail: [email protected]

pok./room 011, A1

 • Struktura i biomechanika ściany komórkowej,
 • Fotomorfogeneza,
 • Spektroskopia FTIR,
 • Obrazowanie z wykorzystaniem AFM
 • Structure and biomechanics of the cell wall,
 • Photomorphogenesis,
 • FTIR spectroscopy,
 • Imaging using AFM

mgr Jagoda Dampc - pracownik inżynieryjno-techniczny / Jagoda Dampc, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel/Phone: +48178518584

e-mail: [email protected]

pok./room 335, B1, A0

 

 

mgr Beata Ciak - pracownik inżynieryjno-techniczny / Beata Ciak, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel/Phone: +48178518584

e-mail: [email protected]

pok./room 335, B1, A0