Zakład Botaniki

dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj- Kierownik Zakładu

  Redaktor naczelny "ETNOBIOLOGIA POLSKA(Link do innej strony)"

  Łukasz Łuczaj, PhD, DSc, Department Head, Editor-in-Chief "Etnobiologia Polska"

  Tel./Phone: +481778518754

e-mail: [email protected]

pok./room 447, D9

Badania: Ekologia, Etnobotanika, Ziołoznawstwo, Dzikie rośliny jadalne Europy i Chin

dr inż. Małgorzata Karbarz UR Wydziałowy Koordynator ds. Programu MOST) / Małgorzata Karbarz,  BEng, PhD MOST Coordinator

Tel./Phone: +48178518754

e-mail: [email protected]

pok./room 324, B1, A0

Badania/Research interests: Genetyka molekularna roślin, Bioetyka / Plant Molecular Genetics, Bioethics

dr Mateusz Wolanin / Mateusz Wolanin, PhD

Tel./Phone: +48177855449

e-mail: [email protected]

pok./room 449, D9

Badania/Research interests: Geografia roślin, Taksonomia roślin / Phytogeography, Plant taxonomy

mgr inż. Magdalena Piziak- pracownik inżynieryjno-techniczny/ Magdalena Piziak, MSc, BEng, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48178518754

e-mail: [email protected]

pok./room 324, B1, A0

 

mgr inż. Aldona Ladzińska - pracownik inżynieryjno-techniczny/ Aldona Ladzińska, MSc, BEng, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48177855450

e-mail: [email protected]

pok./room 450, D9