Zakład Botaniki

 

Adres do korespondencji:

Instytut Biologii i Biotechnologii UR

Zakład Botaniki

Zelwerowicza 4

35-001 Rzeszów

 

 

dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj, Kierownik Zakładu

Redaktor naczelny "ETNOBIOLOGIA POLSKA"

Łukasz Łuczaj, PhD, DSc, Editor-in-Chief "Etnobiologia Polska"

Tel./Phone: +481778518754

e-mail: [email protected]

pok./room 447, D9

 • Ekologia,
 • Etnobotanika,
 • Ziołoznawstwo,
 • Dzikie rośliny jadalne Europy i Chin
 • Ecology,
 • Ethnobotany,
 • Herbal studies,
 • Wild edible plants of Europe and China

dr inż. Małgorzata Karbarz UR,  Wydziałowy Koordynator ds. Programu MOST) / Małgorzata Karbarz,  BEng, PhD acting Department Head, MOST Coordinator

Tel./Phone: +48178518754

e-mail: [email protected]

pok./room 324, B1, A0

 • Genetyka molekularna roślin,
 • Bioetyka,
 • Genetics, 
 • Bioethics,

dr Mateusz Wolanin / Mateusz Wolanin, PhD

Tel./Phone: +48177855449

e-mail: [email protected]

pok./room 449, D9

 • Geografia roślin,
 • Taksonomia roślin
 • Phytogeography,
 • Plant taxonomy

mgr inż. Magdalena Piziak- pracownik inżynieryjno-techniczny/ Magdalena Piziak, MSc, BEng, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48178518754

e-mail: [email protected]

pok./room 324, B1, A0