Zakład Biochemii i Biologii Komórki

 

Adres do korespondencji:

Instytut Biologii i Biotechnologii UR

Zakład Biochemii i Biologii Komórki

Zelwerowicza 4

35-001 Rzeszów

 

 

dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof UR - Kierownik Zakładu / Renata Zadrąg-Tęcza PhD, DSc, Head of Department

Tel./Phone: +48 17 7855413

e-mail: [email protected]

pok./room 413, D9

 • Biologia komórki,
 • Starzenie,
 • Biologia drożdży,
 • Regulacja długości życia i potencjału reprodukcyjnego komórek
 • Cell biology,
 • Aging,
 • Yeast biology,
 • Regulation of the cell reproductive potential and lifespan

dr Sabina Bednarska / Sabina Bednarska, PhD

Tel./Phone: +48 17 7855412

e-mail: [email protected]

pok./room 412, D9

 • Biologia wolnych rodników,
 • Biochemia,
 • Enzymologia,
 • Chemia antyoksydantów niskocząsteczkowych,
 • Biologia drożdży
 • Free radicals biology,
 • Biochemistry,
 • Enzymology,
 • Antioxidants chemistry,
 • Yeast biology

dr Magdalena Kwolek-Mirek / Magdalena Kwolek-Mirek, PhD

Tel./Phone: +48 17 7855412

e-mail: [email protected]

pok./room 412, D9

 • Biochemia,
 • Metabolizm komórki,
 • Biologia drożdży,
 • Stres oksydacyjny,
 • Toksyczność aldehydów i ich metabolitów
 • Biochemistry,
 • Cellular metabolism,
 • Yeast biology,
 • Oxidative stress,
 • Toxicity of aldehydes and metabolites

dr Mateusz Mołoń/Mateusz Mołoń, PhD

Tel./Phone: +48 17 7855407

e-mail: [email protected]

pok./room 407, D9

 • Biologia drożdży,
 • Metabolizm komórki,
 • Starzenie,
 • Regulacja ekspresji genów,
 • Yeast biology,
 • Cellular metabolism,
 • Ageing,
 • Regulation of gene expression

dr Sławomir Bartoszewski- pracownik naukowo-techniczny/Sławomir Bartoszewski, PhD, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48 17 7855407

e-mail: [email protected]

pok./room 407, D9

 • Genetyka rozwoju,
 • Drosophila melanogaster,
 • Kutikula u owadów,
 • Supresory nowotworów,
 • Niedobór hemu,
 • Małogłowie
 • Developmental genetics,
 • Drosophila melanogaster,
 • Insect cuticle,
 • Tumour suppressors,
 • Heme shortage,
 • Microcephaly

dr inż. Roman Maślanka- pracownik naukowo-techniczny/Roman Maślanka, PhD, BEng, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48 17 7855413

e-mail: [email protected]

pok./room 413, D9