Harmonogram posiedzeń Rady

 

Semestr zimowy:

12  października  2020 r.

09  listopada 2020 r.

07 grudnia 2020 r.

11  stycznia 2021 r.

08  lutego 2021 r.

 

Semestr letni:

08  marca 2021 r.

12  kwietnia 2021 r.

10  maja 2021 r.

07  czerwca 2021 r.