Rada Instytutu Biologii i Biotechnologii

 

Uchwała nr 2/12/2019

 

Rady

Instytutu Biologii i Biotechnologii

z dnia 02 grudnia 2019 roku

 

w sprawie terminów posiedzeń Rady Instytutu Biologii i Biotechnologii Kolegium

Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2019/2020

 

 

Na podstawie §3 ust. 4 Regulaminu Rady Instytutu stanowiącego jednostkę organizacyjną Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego, ustala się terminy zwyczajnych posiedzeń Rady Instytutu Biologii i Biotechnologii:

 

§ 1

Semestr zimowy:

13 stycznia 2020 r.

 

Semestr letni:

10 lutego 2020 r.

02 marca 2020 r.

06 kwietnia 2020 r.

04 maja 2020 r.

08 czerwca 2020 r.

 

§ 2

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Dyrektor Instytutu Biologii i Biotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych.

 

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Radę Instytutu Biologii i Biotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.

Skład Rady

1.

dr hab. prof. UR Robert Pązik

2.

dr hab. prof. UR Małgorzata Kus- Liśkiewicz

3.

dr Mateusz Mołoń

4.

prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

5.

prof. dr hab. Jacek Kozdrój

6.

prof. dr hab. Marek Koziorowski

7.

prof. dr hab. Andrzej Sybirny

8.

dr hab. prof. UR Grzegorz Chrzanowski

9.

dr hab. prof. UR Tomasz Durak

10.

dr hab. prof. UR Roma Durak

11

dr hab. prof. UR Waldemar Grzegorzewski

12.

dr hab. prof. UR Iwona Kania-Kłosok

13.

dr hab. prof. UR Konrad Leniowski

14.

dr hab. prof. UR Anna Lewińska

15.

dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj

16.

dr hab. prof. UR Bartosz Piechowicz

17.

dr hab. inż. prof. UR Dariusz Pogocki

18.

dr hab. inż. prof. UR Ewa Szpyrka

19.

dr hab. prof. UR Ewa Węgrzyn

20.

dr hab. prof. UR Maciej Wnuk

21.

dr hab. prof. UR Renata Zadrąg-Tęcza

22.

dr hab. prof. UR Jacek Żebrowski

23.

dr inż.  Jagoda Adamczyk-Grochala

24.

dr Sabina Bednarska

25.

dr Ewelina Kuna

26.

dr inż. Magdalena Podbielska

27.

dr Leszek Potocki

28.

dr Justyna Ruchała

29.

dr Anna Tabęcka-Łonczyńska

30.

dr Mateusz Wolanin

31.

mgr inż. Dominika Błoniarz

Honorowi goście Rady Instytutu - przedstawiciele interesjuszy zewnętrzych:

Pan Sławomir Łagowski jako przedstawiciel firmy Sanofi Aventis Sp. z o.o.

Pan Janusz Żuczek jako przedstawiciel firmy Bioorganic Technologies Sp. z o.o

Pan Mirosław Welz Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii