Interdyscyplinarne Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych to przedsięwzięcie, które spełni zapotrzebowanie na wiele zadań badawczych związanych z eksperymentami na zwierzętach, w szczególności dużych, ale również drobnych gryzoni jak myszy i szczury oraz królików. Na terenie województwa podkarpackiego nie ma bowiem możliwości realizowania przedsięwzięć związanych z doświadczeniami in vivo, a zgodnie z przeprowadzonym rozpoznaniem istnieje na nie duży popyt. Dodatkowo będzie to infrastruktura umożliwiająca realizację badań wielokierunkowo i kompleksowo poprzez stworzenie pracowni realizujących zadania badawcze w różnych kierunkach i dziedzinach wiedzy medycznej, biotechnologicznej czy żywieniowej. Zaplanowane przedsięwzięcie będzie konkurencyjne nie tylko na rynku lokalnym, ale również w skali krajowej i światowej a otrzymane rezultaty, w wyniku realizacji projektu, przyczynią się do wzmocnienia potencjału badawczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Interdyscyplinarne Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni będzie wyposażone w zaplecze eksperymentalno/diagnostyczno/operacyjne dla zwierząt, pomieszczenia dla myszy, szczurów, królików oraz świń (będzie też możliwość diagnozowania i wykonywania zabiegów chirurgiczno/diagnostyczno-weterynaryjnych na innych zwierzętach w tym psów i kotów), specjalistyczną aparaturę diagnostyczną i badawczą, zaplecze laboratoryjne oraz wysoce wykwalifikowaną kadrę naukową. Zespół naukowców, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie z zakresu wykonywania doświadczeń operacyjnych na dużych zwierzętach min. w zakresie rozrodu zwierząt, immunologii, farmakologii oraz biologii molekularnej. Jednym z możliwości badań będzie kalorymetria i analiza termiczna, która stała się użyteczne w badaniu substancji, jak i materiałów polimerowych (nanokompozytów) w laboratoriach naukowych i przemysłowych. Naszym celem jest świadczenie usług i współpraca naukowa obejmująca indywidualną pomoc w planowaniu eksperymentów, wykonywaniu szerokiego profilu badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych (in situ, in vivo) i komórkowo-tkankowych (in vitro) oraz zaawansowaną analizę. Zapewniamy także konsultacje w ramach naszej dotychczasowej współpracy naukowej z gronem wybitnych specjalistów w zakresie m.in biologii komórki, biologii molekularnej, genetyki i biotechnologii oraz bioinżynierii zwierząt. Nowo wybudowane Centrum Przedkliniczne i Kliniczne z pomieszczeniami dla zwierząt jest wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia służące do utrzymywania aż 4 gatunków zwierząt laboratoryjnych (mysz, szczur, królik i świnia) oraz do przeprowadzania badań in vivo w wysokiej klasie czystości. Sam rozkład pomieszczeń gwarantuje oddzielenie od siebie poszczególnych gatunków zwierząt, a wraz z zapleczem technicznym w postaci w pełni wyposażonej zmywalni pozwala na spełnienie najwyższych standardów higienicznych. Zwierzęta są utrzymywane w klatkach lub kojcach (w zależności od gatunku), które spełniają wszelkie wymogi (uwzględnione w Ustawie o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych) oraz zapewniają dobrostan utrzymywanych zwierząt. Wyposażenie klatek i kojców jest regularnie myte w dedykowanej do tego celu zmywarce oraz podlega procesowi sterylizacji w przelotowym autoklawie parowym lub poprzez zamgławianie nadtlenkiem wodoru.

 

Szczegółowy zakres usług związanych z działalnością Centrum obejmuje:

  • udostępnianie oraz planowanie i przeprowadzenie eksperymentów w ramach posiadanej specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej wraz udostępnieniem pomieszczeń dla zwierząt z salami zabiegowymi i operacyjnymi,
  • analizę, wizualizację i interpretację wyników,
  • konsultacje w zakresie projektowania eksperymentów, wykonywania i analizy danych,
  • szkolenia i warsztaty z zakresu nowoczesnych technik biologii molekularnej,
  • szkolenie i warsztaty na posiadanym sprzęcie operacyjno-chirurgicznym,

 

Zespół do zadań specjalnych

 1.jpg [124.02 KB]

  

Zestaw do anestezji dużych zwierząt

 2.jpg [123.47 KB]

 

 Zdjęcia z przykładowych zabiegów na dużych zwierzętach

 3.jpg [57.09 KB]

4.jpg [60.62 KB]

6.jpg [28.89 KB]