Kontakt

Interdyscyplinarne Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych
Uniwersytet Rzeszowski
Werynia 2
36-100 Kolbuszowa
tel: 17 851 85 32

Sekretariat:
mgr Małgorzata Bieleń
e-mail: [email protected]