Defektoskopia ultadźwiękowa

Defektoskopia ultradźwiękowa pozwala na określenie szeregu właściwości wyrobów przemysłowych i części maszyn wykonanych ze stopów metali. Poprzez analizę ich cech makrostrukturalnych i mikrostrukturalnych możliwe jest wyznaczanie takich właściwości fizykomechanicznych jak np.:

  • anizotropia próbek, niejednorodność struktury,
  • defekty mikrostruktury takie jak pustki, rozwarstwienia, skorodowania, pęknięcia,
  • zmiany twardości,gęstości czy porowatości;

Posiadany defektoskop przeznaczony jest do szybkich i nieniszczących badań konstrukcji stalowych, połączeń spawanych, odkuwek, odlewów, wyrobów walcowanych, profili konstrukcyjnych oraz budowlanych, a także części maszyn i urządzeń. Umożliwia badania wszelkich elementów wykonanych z materiałów, przez które przechodzi fala ultradźwiękowa. Kompaktowe rozmiary i zasilanie bateryjne pozwalają zarówno na prowadzenie badań na stanowisku laboratoryjnym, jak też w terenie.

defekt.jpg [164.08 KB]