Struktura Centrum Innowacyjnych Technologii

Jednostki organizacyjne:
1. LABORATORIUM NIEKONWENCJONALNYCH TECHNIK WYTWARZANIA

Kierownik Techniczny: Janusz Delikat  
e-mail: [email protected] 
telefon: +48 17 851 11 17 

2. LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW I WYROBÓW
Kierownik: dr inż. Kazimiera Dudek
e-mail: [email protected]
telefon: +48 17 851 85 82
3. LABORATORIUM MIKROPROJEKTÓW
Kierownik: mgr inż. Mateusz Drabczyk
e-mail: [email protected]
telefon: +48 17 851 85 89