Struktura Centrum Innowacyjnych Technologii

Dyrektor:

dr inż. Kazimiera Dudek
e-mail: [email protected]
telefon: +48 17 851 85 82

Jednostki organizacyjne:
1. LABORATORIUM NIEKONWENCJONALNYCH TECHNIK WYTWARZANIA
Kierownik: mgr inż. Mateusz Drabczyk
e-mail: [email protected]
telefon: +48 17 851 85 89
2. LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW I WYROBÓW
Kierownik: dr inż. Kazimiera Dudek
e-mail: [email protected]
telefon: +48 17 851 85 82
3. LABORATORIUM MIKROPROJEKTÓW
Kierownik: mgr inż. Mateusz Drabczyk
e-mail: [email protected]
telefon: +48 17 851 85 89