O Centrum

centrum.jpg [189.70 KB]
Centrum Innowacyjnych Technologii (CIT) jest jednostką badawczo-naukową Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, wyposażoną w nowoczesny, wysokospecjalistyczny sprzęt i aparaturę umożliwiającą prowadzenie prac naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych z dziedziny inżynierii wytwarzania. Posiadane wyposażenie zapewnia szerokie możliwości ukierunkowania prac naukowych na unowocześnianie metod diagnostycznych i obróbkowych oraz badania zależności fizyko-mechanicznych różnorodnych procesów obróbkowych. W chwili obecnej CIT stanowi jedyną tego rodzaju jednostkę naukowo-badawczą w południowo-wschodniej części kraju, kompleksowo zajmującą się zagadnieniami inżynierii powierzchni metali oraz badaniami nad niekonwencjonalnymi technologiami wytwarzania.
mikroskopy.jpg [135.01 KB]
Centrum współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami podobnego typu - parkami naukowo-technologicznymi, centrami transferu technologii, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi podmiotami kreującymi i wspierającymi innowacyjne rozwiązania, stanowiąc w ten sposób ośrodek rozwijający pomysły i technologie w oparciu o najnowsze idee i osiągnięcia naukowe. Działalność CIT jest ukierunkowana głównie na potrzeby przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, ale również elektromaszynowego, samochodowego i rolno-spożywczego.
sprzet.jpg [148.87 KB]
Centrum stanowi przedsięwzięcie, które wspólnie z innymi zrealizowanymi już w Uniwersytecie Rzeszowskim inwestycjami będzie stanowiło miejsce wymiany wiedzy i technologii pomiędzy przedstawicielami nauk podstawowych a praktykami z przemysłu. Jego istnienie umożliwi zintensyfikowanie działań, mających na celu jak najszersze wprowadzanie nowoczesnych, energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska technologii do praktyki przemysłowej. W CIT prowadzone będą badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, których wyniki stanowić będą w założeniu innowacje technologiczne mające zastosowanie w praktyce gospodarczej.
mikroprojekty.jpg [164.60 KB]

Wyniki wygenerowanych badań (opracowane wdrożenia, innowacyjne rozwiązania i technologie) będą popularyzowane i rozpowszechniane, celem ich wykorzystania przez sektor przedsiębiorstw, w tym szczególnie z regionu podkarpackiego. Jednym z zadań Centrum jest współpraca i zaspokajanie realnych potrzeb i oczekiwań tych przedsiębiorstw przy wprowadzaniu innowacji technologicznych.

Taka współpraca przyczyni się do:

  • modernizacji produktów i podniesienia ich jakości m.in. poprzez optymalizację procesów produkcyjnych i poprzez komputerowe wspomaganie procesów technologicznych,
  • zwiększenia możliwość przeprowadzenia badań - oferta CIT obejmuje m.in. wykonywanie zleceń od firm z regionu, wykonywanie ekspertyz, wydawanie opinii oraz m.in. realizację wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych,
  • ułatwienia dostępu do informacji o nowych technologiach w danej branży oraz udzielania pomocy w rozwoju nowych produktów, technologii i usług, a także pomocy w ocenie tych technologii i możliwości ich wprowadzenia w danym przedsiębiorstwie.