Rada Naukowa Centrum

W skład Rady Naukowej Centrum wchodzą: dyrektor CIiTWT-P, kierownicy poszczególnych Laboratoriów CIiTWT-P oraz kierownicy zewnętrznych jednostek współpracujących. Do zadań Rady Naukowej CIiTWT-P należy określanie perspektywicznych kierunków działalności CIiTWT-P, monitorowanie osiągnięć w zakresie wskaźników i rezultatów projektu, ocena działalności merytorycznej, opiniowanie wniosków przedstawionych przez przewodniczącego Rady Naukowej, promowanie CIiTWT-P.

Skład:

dr Wojciech Bochnowski

dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR

dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR

dr hab. Stanisława Kanas prof. UR

dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR

dr hab. Krzysztof Pancerz, prof. UR

dr hab. Rafał Reizer, prof. UR

prof. dr hab. Antoni Szczurek

dr hab. Andrzej Wal, prof. UR