Oferta dla przedsiębiorcy 2020

Dane kontaktowe:

dr Wojciech Bochnowski - Dyrektor
budynek A0, skrzydło B2, pokój 69
tel: 17 851 87 30
e-mail: [email protected]

dr Katarzyna Halik
budynek A0, skrzydło B1, pokój 27
tel: 17 851 85 13
e-mail: [email protected]

mgr Anna Wieczorek
budynek A0, skrzydło B1, pokój 31
tel: 17 851 87 41
e-mail: [email protected]