Struktura

Imię i nazwisko pokój e-mail telefon
Dyrektor Centrum
dr hab. prof UR Ireneusz Stefaniuk 304 B3 A0 [email protected] +48 17 851 8672
Pracownicy samodzielni
prof. dr hab. inż. Mieczysław Korzyński 340 B1 A0 [email protected] +48 17 851 8585
dr hab. prof UR Lucyna Leniowska 378 B2 A0 [email protected] +48 17 851 8539
dr hab. prof UR Aleksander Marszałek 316 B1 A0 [email protected] +48 17 851 8640
dr hab. prof UR Rafał Reizer 338 B1 A0 [email protected] +48 17 851 8582
Adiunkci
dr inż. Jacek Bartman 337 B1 A0 [email protected] +48 17 851 8710
dr inż. Kazimiera Dudek 338 B1 A0 [email protected] +48 17 851 8582
dr inż. Marcin Grochowina 374 B2 A0 [email protected] +48 17 851 8639
dr inż. Bogumił Hołota 381 B2 A0 [email protected] +48 17 851 8763
dr Renata Jurasińska 361 B2 A0 [email protected] +48 17 851 8617
dr Małgorzata Klisowska 313 B1 A0 [email protected] +48 17 851 8574
dr Renata Tłuczek - Pięciak 393 B2 A0 [email protected] +48 17 851 8623
dr inż. Wojciech Żyłka 379 B2 A0 [email protected] +48 17 851 8576
Asystenci
mgr Mateusz Drabczyk 339 B1 A0 [email protected] +48 17 851 8588
mgr inż. Arkadiusz Palczak 373 B2 A0 [email protected] +48 17 851 8636
mgr Bartosz Zdeb   [email protected]  
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Konrad Mierzejewski   [email protected]