Struktura Centrum

Pracownicy Prowadzone badania

dr hab. prof. UR Ireneusz Stefaniuk - Dyrektor Centrum

tel.: +48 17 851 8672
e-mail: [email protected]

pok. 304, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

prof. dr hab. inż. Mieczysław Korzyński

tel.: +48 17  851 8585
e-mail: [email protected]

pok. 340, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

dr hab. inż. prof. UR Lucyna Leniowska

tel.: +48 17  851 8539
e-mail: [email protected]

pok. 378, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

dr hab. prof. UR Aleksander Marszałek

tel.: +48 17  851 8640
e-mail: [email protected]

pok. 316, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

dr hab. prof. UR Rafał Reizer

tel.: +48 17  851 8582
e-mail: [email protected]

pok. 338, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

Zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z metrologią, analizą oraz modelowaniem struktury geometrycznej powierzchni z uwzględnieniem zmian struktury geometrycznej powierzchni na drodze technologicznej lub eksploatacyjnej.

dr inż. Jacek Bartman

tel.: +48 17  851 8710
e-mail: [email protected]

pok. 337, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

dr inż. Kazimiera Dudek

tel.: +48 17  851 8582
e-mail: [email protected]

pok. 338, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

dr inż. Marcin Grochowina

tel.: +48 17  851 8639
e-mail: [email protected]

pok. 374, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

dr inż. Bogumił Hołota

tel.: +48 17  851 8763
e-mail: [email protected]

pok. 381, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

dr Renata Jurasińska

tel.: +48 17  851 8617
e-mail: [email protected]

pok. 361, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

dr Małgorzata Klisowska

tel.: +48 17  851 8574
e-mail: [email protected]

pok. 313, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

dr Renata Tłuczek - Pięciak

tel.: +48 17  851 8623
e-mail: [email protected]

pok. 393, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

dr inż. Wojciech Żyłka

tel.: +48 17  851 8576
e-mail: [email protected]

pok. 379, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

mgr inż. Mateusz Drabczyk

tel.: +48 17  851 8588
e-mail: [email protected]

pok. 339, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

mgr inż. Arkadiusz Palczak

tel.: +48 17  851 8636
e-mail: [email protected]

pok. 373, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

mgr Bartosz Zdeb

e-mail: [email protected]

 

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 

mgr inż. Konrad Mierzejewski

tel.: +48 17  851 8636
e-mail: [email protected]

pok. 163/373/376, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

inż. Zbigniew Szukała

e-mail: [email protected]

pok. 5, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 Janusz Delikat

e-mail: [email protected]

pok. 5, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów