Praca i egzamin dyplomowy - rok akademicki 2021/2022

Informacja dla studentów dotycząca egzaminów dyplomowych w Kolegium Nauk Medycznych w roku akademickim 2021/2022

Student na dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego powinien dostarczyć do dziekanatu:

1) Jeden egzemplarz pracy dyplomowej zatwierdzony przez promotora podpisem - w oprawie miękkiej, dwustronny wraz z wersją elektroniczną na płycie cd/dvd (w wersji word lub pdf) wraz z:

a) Podpisanym oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wklejonym na końcu pracy)

b) Podpisane oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową

 

Uwaga! Od roku akademickiego 2020/2021 (w związku ze zmianą wzoru dyplomów ukończenia studiów) zdjęcia nie są wymagane

Studenci studiów  którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2019/2020 i później nie uiszczają opłaty za dyplom. Pozostali wnoszą opłatę zgodnie z podpisaną umową (w wysokości 60 złotych) na indywidualne subkonto wygenerowane w Wirtualnej Uczelni

Do rozliczenia z Uczelnią nie jest konieczne dostarczenie karty obiegowej w formie papierowej (będzie ono odbywać się elektronicznie przez system U11).

Zarządzenie Rektora UR nr 228/2021 w sprawie funkcjonowania procedury antyplagiatowej

Zał nr 1 - Regulamin Antyplagiatowy

 

Dokumenty - nauczyciele akademiccy

Formularz oceny pracy dyplomowej (promotor)

Formularz oceny pracy dyplomowej (recenzent)

 

Dokumenty - studenci

Oświadczenie studenta o samodzielności pracy (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 228/2021)

Oświadczenie studenta o zgodności wersji papierowej i elektronicznej pracy (Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 228/2021)

Oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej

Wniosek o wydanie  odpisu w języku obcym

Strona tytułowa