Zespół Programowy kierunku Zdrowie Publiczne

 

dr n. med. Wacław Kruk - Kierownik kierunku

dr Joanna Burzyńska

dr Filip Osuchowski

mgr Agnieszka Hubert-Lutecka

mgr Maciej Masłowski

Anna Ziemlewicz  - studentka