WF - Sylabusy przedmiotów - studia stacjonarne/niestacjonarne

WF - Sylabusy przedmiotów - Opis
-------------------------------------------------------------------------------------
WF_1st2020-2023_St.zip - Wychowanie Fizyczne, studia stacjonarne 1 stopnia, cykl 2020-2023
WF_1st2020-2023_Nst.zip - Wychowanie Fizyczne, studia niestacjonarne 1 stopnia, cykl 2020-2023
WF_2st2020-2022_St.zip - Wychowanie Fizyczne, studia stacjonarne 2 stopnia, cykl 2020-2022
WF_2st2020-2022_Nst.zip - Wychowanie Fizyczne, studia niestacjonarne 2 stopnia, cykl 2020-2022
-------------------------------------------------------------------------------------
2021-2024_WF_Lic_St.zip - Wychowanie Fizyczne, studia stacjonarne 1 stopnia, cykl 2021-2024
2021-2024_WF_Lic_Nst.zip - Wychowanie Fizyczne, studia niestacjonarne 1 stopnia, cykl 2021-2024
2021-2023_WF_Sum_St.zip - Wychowanie Fizyczne, studia stacjonarne 2 stopnia, cykl 2021-2023
2021-2023_WF_Sum_Nst.zip - Wychowanie Fizyczne, studia niestacjonarne 2 stopnia, cykl 2021-2023
-------------------------------------------------------------------------------------