Harmonogramy studiów

Harmonogram studiów Wychowanie Fizyczne  I stopnia studia stacjonarne

cykl 2020/2023

Harmonogram studiów Wychowanie Fizyczne  I stopnia studia niestacjonarne

cykl 2020/2023

Harmonogram studiów Wychowanie Fizyczne  II stopnia studia stacjonarne

cykl 2020/2022

Harmonogram studiów Wychowanie Fizyczne  II stopnia studia niestacjonarne

cykl 2020/2022