TiR - Sylabusy przedmiotów - studia stacjonarne/niestacjonarne

TiR - Sylabusy przedmiotów - Opis

TiR_1st2020-2023_St.zip - Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne 1 stopnia, cykl 2020-2023
TiR_1st2020-2023_Nst.zip - Turystyka i Rekreacja, studia niestacjonarne 1 stopnia, cykl 2020-2023
TiR_2st2020-2022_St.zip - Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne 2 stopnia, cykl 2020-2022
TiR_2st2020-2022_Nst.zip - Turystyka i Rekreacja, studia niestacjonarne 2 stopnia, cykl 2020-2022