Formy realizacji zajęć semestr zimowy 2020/2021

 

Plan zajęć ratownictwo medyczne studia stacjonarne 

 

I ROK aktualizacja 8.03

zajęcia praktyczne 1 rok

II ROK aktualizacja 26.02

zajęcia praktyczne 2 rok

III ROK aktualizacja 08.03

zajęcia praktyczne 3