Zespół Programowy kierunku Położnictwo

 

dr n. med. Barbara Zych - Kierownik kierunku

dr n. o zdr. Romana Wróbel

dr n. med. Elżbieta Kraśnianin

dr n. o zdr. Joanna Błajda

dr n. o zdr. Anna Kremska

dr n. o zdr. Katarzyna Wardak

mgr Aldona Marut

mgr Katarzyna Ignac

mgr Marta Lęcznar

Emilia Rajzer - studentka