Zespół Programowy kierunku Położnictwo

 

dr n. med. Barbara Zych - Kierownik kierunku

dr n. o zdr. Romana Wróbel

dr n. med. Elżbieta Kraśnianin

mgr Aldona Marut

mgr Katarzyna Ignac

Katarzyna Bąk - student