Pielęgniarstwo

 

PIELĘGNIARSTWO  - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

1 rok Pielęgniarstwo lic.
studia 1-go stopnia stacjonarne
Zajęcia praktyczne (21.09.2021) Podział na grupy 
(00.00.2021)
2 rok Pielęgniarstwo lic.
studia 1-go stopnia stacjonarne

Zajęcia praktyczne

(21.09.2021)

Podział na grupy
(00.00.2021)
3 rok Pielęgniarstwo lic.
studia 1-go stopnia stacjonarne
Zajęcia praktyczne (21.09.2021) Podział na grupy
(00.0