HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

PIELĘGNIARSTWO - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

1 rok Pielęgniarstwo lic.
studia 1-go stopnia stacjonarne

 

 Rozkład zajęć

(01.10.2022)

Podział na grupy
(01.10.2022)

2 rok Pielęgniarstwo lic.
studia 1-go stopnia stacjonarne

Rozkład zajęć

(01.10.2022)

Podział na grupy
(01.10.2022)

3 rok Pielęgniarstwo lic.
studia 1-go stopnia stacjonarne

Rozkład zajęć

(01.10.2022)

Podział na grupy

(01.10.2022)

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie prosimy o sprawdzanie na bieżąco  harmonogramów zajęć gdyż mogą się zmieniać. 

PIELĘGNIARSTWO - STUDIA STACJONARNE II stopnia

1 rok 
studia 2-go stopnia stacjonarne

 

 Rozkad zajęć

 

Podział na grupy

(01.10.2022)

2 rok 
studia 2-go stopnia stacjonarne

 

Rozkład zajęć 

Podział na grupy

(01.10.2022)

PIELĘGNIARSTWO - STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia

1 rok 
studia 2-go stopnia niestacjonarne

 

 

Rozkład zajęć

Podział na grupy
(01.10.2022)

2 rok 
studia 2-go stopnia niestacjonarne

 

 

Rozkład zajęć

 

Podział na grupy
(01.10.2022)

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie prosimy o sprawdzanie na bieżąco  harmonogramów zajęć gdyż mogą się zmieniać. 

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2022/6/30/d589f519b7a81b8c8fc2a803eb36183d/Zarz%C4%85dzenie%2076.2022.pdf 

LOKALIZACJA ZAJĘĆ

https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/mapa