Formy realizacji zajęć semestr zimowy 2020/2021

Formy realizacji zajęć semestr zimowy 2020/2021

Pielęgniarstwo I stopnia

Pielęgniarstwo II stopnia studia stacjonarne

Pielęgniarstwo II stopnia studia niestacjonarne

 

Harmonogramy zajęć Pielęgniarstwo I stopnia studia stacjonarne

I rok

Podział na grupy

II rok

Podział na grupy

III rok

Podział na grupy

Harmonogramy zajęć Pielęgniarstwo II stopnia studia stacjonarne

I rok

Podział na grupy

II rok

 

Podział na grupy

Harmonogramy zajęć Pielęgniarstwo II stopnia studia niestacjonarne

I rok

Podział na grupy

II rok

 

Podział na grupy