HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

Harmonogramy zajęć Pielęgniarstwo I stopnia studia stacjonarne

I rok

Podział na grupy

II rok

Podział na grupy

III rok

Podział na grupy

Harmonogramy zajęć Pielęgniarstwo II stopnia studia stacjonarne

I rok

Podział na grupy

II rok

Podział na grupy

Podział na grupy

Harmonogramy zajęć Pielęgniarstwo II stopnia studia niestacjonarne

I rok

II rok