HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022
Zajęcia, sesje, przerwy świąteczne, tygodnie 1/3 i 2/4
Zarządzenie nr 109/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

 


PIELĘGNIARSTWO  - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

1 rok Pielęgniarstwo lic.
studia 1-go stopnia stacjonarne
Rozkład zajęć (21.09.2021) Podział na grupy 
(00.00.2021)
2 rok Pielęgniarstwo lic.
studia 1-go stopnia stacjonarne
Rozkład zajęć (21.09.2021) Podział na grupy
(00.00.2021)
3 rok Pielęgniarstwo lic.
studia 1-go stopnia stacjonarne
Rozkład zajęć (21.09.2021) Podział na grupy
(00.00.2021)

PIELĘGNIARSTWO  - STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

1 rok Pielęgniarstwo mgr.
studia 2-go stopnia stacjonarne
Rozkład zajęć (21.09.2021) Podział na grupy 
(00.00.2021)
2 rok Pielęgniarstwo mgr.
studia 2-go stopnia stacjonarne
Rozkład zajęć (21.09.2021) Podział na grupy
(00.00.2021)

PIELĘGNIARSTWO  - STUDIA  II STOPNIA NIESTACJONARNE

1 rok Pielęgniarstwo mgr
studia 2-go stopnia niestacjonarne
Rozkład zajęć (21.09.2021)) Podział na grupy 
(00.00.2021)
2 rok Pielęgniarstwo mgr
studia 2-go stopnia niestacjonarne
Rozkład zajęć (21.09.2021)) Podział na grupy
(00.00.2021)