Harmonogramy studiów

Harmonogram studiów Pielęgniarstwo I stopnia studia stacjonarne

cykl 2020/2023

Harmonogram studiów Pielęgniarstwo II stopnia studia stacjonarne

cykl 2020/2022

Harmonogram studiów Pielęgniarstwo II stopnia studia niestacjonarne

cykl 2020/2022