STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MŁODA ELEKTRORADIOLOGIA

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MŁODA ELEKTRORADIOLOGIA

 

Studenckie Koło Naukowe (SKN) Młoda Elektroradiologia utworzono w roku 2013 przy Katedrze Elektroradiologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Inicjatorem była studentka DominikaPazdan. Koło rozpoczęło bardzo aktywną działalność przede wszystkim organizując coroczną konferencje naukowo-szkoleniową Młoda Elektroradiologia (pierwsze w Polsce takieprzedsięwzięcie z zakresu radiologii dla studentów). Z czasem rozszerzyło swoją działalność organizując kolejne imprezy, aktywnie uczestnicząc w konferencjach naukowych a także realizując projekty badawcze i publikując ich rezultaty w prasie naukowej. SKN Młoda Elektroradiologia od kilku lat zdobywa prestiżowe nagrody będąc najbardziej aktywnym elektroradiologicznym studenckim, naukowym kołem w Polsce. Kolejne przewodniczące Koła to studentki: Dominika Pazdan, Faustyna Świętoń, Małgorzata Król, Agata Piechota i Ewelina Warchoł. Opiekę nad Kołem sprawowali, w różnych okresach czasu, dr med. Jan Gawełko, dr n. o zdr. Aleksandra Pusz-Sapa, dr n. o zdr. Joanna Sobczyk i dr n. o zdr. Greta Gaweł. Cały czas honorowym patronem Koła jest prof. med. Andrzej Urbanik, który wspiera jego działalność.