HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022
Zajęcia, sesje, przerwy świąteczne, tygodnie 1/3 i 2/4
Zarządzenie nr 109/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

 


ELEKTRORADIOLOGIA  - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

1 rok Elektroradiologia lic.
studia 1-go stopnia stacjonarne
Rozkład zajęć (22.09.2021) Podział na grupy 
(00.00.2021)
2 rok Elektroradiologia lic.
studia 1-go stopnia stacjonarne
Rozkład zajęć (21.09.2021) Podział na grupy
(00.00.2021)
3 rok Elektroradiologia lic.
studia 1-go stopnia stacjonarne
Rozkład zajęć (21.09.2021) Podział na grupy
(00.00.2021)