Harmonogram zajęć

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023
https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2022/6/30/d589f519b7a81b8c8fc2a803eb36183d/Zarz%C4%85dzenie%2076.2022.pdf 

GRAFIKI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 2022/2023

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/student/kierunki-studiow1/dietetyka/zajecia-praktyczne 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie prosimy o sprawdzanie na bieżąco  harmonogramów zajęć gdyż mogą się zmieniać. 

DIETETYKA - STUDIA STACJONARNE I stopnia

1 rok 
studia 1-go stopnia stacjonarne

Rozkład zajęć (1.10.2022)

Podział na grupy 
(1.10.2022)

2 rok 
studia 1-go stopnia stacjonarne

Rozkład zajęć (1.10.2022) Podział na grupy 
(1.10.2022)

3 rok 
studia 1-go stopnia stacjonarne

Rozkład zajęć (1.10.2022) Podział na grupy 
(1.10.2022)

DIETETYKA - STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia

1 rok I stopnia
studia 1-go stopnia niestacjonarne

Rozkład zajęć (1.10.2022)

Podział na grupy 
(1.10.2022)

2 rok I stopnia
studia 1-go stopnia niestacjonarne

Rozkład zajęć (1.10.2022) Podział na grupy 
(1.10.2022)

3 rok I stopnia
studia 1-go stopnia niestacjonarne

Rozkład zajęć (1.10.2022) Podział na grupy 
(1.10.2022)

DIETETYKA - STUDIA STACJONARNE II stopnia

1 rok 
studia 2-go stopnia stacjonarne

Rozkład zajęć (1.10.2022)

Podział na grupy 
(1.10.2022)

2 rok 
studia 2-go stopnia stacjonarne

Rozkład zajęć (1.10.2022) Podział na grupy 
(1.10.2022)

DIETETYKA - STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia

1 rok 
studia 2-go stopnia niestacjonarne

Rozkład zajęć (1.10.2022)

Podział na grupy 
(1.10.2022)

 

LOKALIZACJA ZAJĘĆ

https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/mapa