Zespół Programowy kierunku Dietetyka

dr inż. Grzegorz Sobek - kierownik kierunku

dr n. o zdr. Edyta Łuszczki

dr n. o zdr. Sara Jarmakiewicz-Czaja

mgr Magdalena Zielińska

mgr Aneta Sokal

Weronika Fal - studentka