Dziekanat Kolegium Nauk Medycznych

 

Dyrektor Dziekanatu
mgr inż. Anna Wisz

 

Zastępca Dyrektora Dziekanatu
mgr Monika Zima

 

Sekcja Toku Studiów

mgr Alicja Grębowiec - Koordynator Sekcji

mgr Katarzyna Białowąs, mgr Justyna Domin, mgr Agnieszka Dynia, mgr Bernadetta Lassota - Kawa, mgr Alicja Mendocha, mgr Edyta Ossolińska, mgr Marta Kotwica, mgr Aneta Trojnar, mgr Dorota Trojnar, mgr Paulina Dobosz

English Division: mgr Natalia Kulikowska

 

Sekcja Spraw Socjalnych Studentów

mgr Anna Mazur - Wacław - Koordynator Sekcji

mgr Mariusz Chrząstek, mgr Paulina Rodzeń

 

Sekcja Praktyk Studenckich

mgr Katarzyna Zwarzany - Koordynator Sekcji

mgr Anna Fidler, mgr Aleksandra Fic               

 

Sekcja Działalności Dydaktycznej

mgr Monika Malejka - Koordynator Sekcji

mgr Monika Czech, mgr Agnieszka Dudzic, mgr Małgorzata Haligowska, mgr Agnieszka Janukowicz, mgr Bernadeta Kołodziej, mgr Agata Kopeć, mgr Iwona Kuźniar, mgr Magdalena Pilińska

 

Sekcja Jakości Kształcenia i Akredytacji

mgr Joanna Gancarz - Koordynator Sekcji


           

KIEROWNICY KIERUNKÓW

Kierownik kierunku studiów położnictwo: dr n. med. Barbara Zych

Kierownik kierunku studiów fizjoterapia: dr n. med. Agnieszka Ćwirlej - Sozańska

Kierownik kierunku studiów pielęgniarstwo: dr n. o zdr. Zdzisława Chmiel

Kierownik kierunku studiów zdrowie publiczne: dr n. med. Wacław Kruk

Kierownik kierunku studiów dietetyka: dr n. o zdr. Grzegorz Sobek

Kierownik kierunku studiów ratownictwo medyczne: dr n. o zdr. Dawid Filip

Kierownik kierunku turystka i rekreacja: dr Janusz Zieliński

Kierownik kierunku wychowanie fizyczne: dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR

Kierownik kierunku lekarskiego: dr hab. n. med. Radosław Chaber, prof. UR

                                                         dr n. biol. Dorota Bądziul

Kierownik kierunku English Division: dr Magdalena Żychowska

p.o. Kierownik kierunku elektroradiologia: dr n. o zdr. Aleksandra Pusz - Sapa