Rada Naukowa

Rada Naukowa Kolegium Nauk Medycznych
na kadencję 2020-2024

   Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Artur Mazur - Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych

           Z dyscypliny nauki medyczne:

 • prof.  dr. hab. n. med. Reich Adam - Dyrektor Instytut Nauk Medycznych
 • dr hab. Dorota Bartusik - Aebisher, prof. UR
 • dr hab. Radosław Chaber, prof. UR
 • dr hab. Tomasz Kluz, prof. UR
 • prof. dr hab. Bartosz Korczowski

            Z dyscypliny nauki o kulturze fizycznej:

 • prof. dr hab. Wojciech Czarny - Dyrektor Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej:
 • dr hab. Paweł Król, prof. UR
 • dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR

   Z dyscypliny nauki o zdrowiu:
 • dr hab.n.o zdr. Lidia Perenc, prof. UR - Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
 • dr hab. Dariusz Bazaliński, prof. UR
 • dr hab. Mariusz Drużbicki, prof. UR
 • dr hab. Justyna Drzał - Grabiec, prof. UR
 • dr hab. Agnieszka Guzik, prof. UR