Rada Dydaktyczna

Dziekan
dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś, prof. UR

Prodziekani
dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR
dr Maciej Huzarski
dr n. med. Małgorzata Marć
dr n. farm. Rafał Podgórski

Pełnomocnik Dziekana
dr hab. Agnieszka Guzik
mgr Magdalena Kołodziej

Kierownicy kierunków studiów
dr n. biol. Dorota Bądziul
dr n. o zdr. Zdzisława Chmiel
dr n. med. Elżbieta Domka-Jopek
dr Dawid Filip
dr n. med. Wiesław Guz
dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR
dr n. med. Wacław Kruk
dr n. o zdr. Edyta Łuszczki
dr Janusz Zieliński
dr n. med. Barbara Zych

Przedstawiciele samorządu studentów
Gabriela Gurgacz
Karolina Lib
Sebastian Matłosz
Natalia Nowosielska
Magdalena Olszewska

Przedstawiciele administracji
mgr inż. Anna Wisz
mgr Monika Zima