Obrony prac doktorskich

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Pusz-Sapy

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

                

                 Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021 r., o godz. 16:45, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki o zdrowiu

mgr Aleksandry Pusz-Sapy na temat 
„Densytometryczna analiza struktury kości i składu masy ciała zawodników piłki nożnej”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download )

Identyfikator spotkania:  915 634 4954 - urządzenia mobilne

Promotor:

 • prof. dr hab. n.med. Andrzej Urbanik

Promotor pomocniczy:

 • dr n.med. Ewa Dziurzyńska - Białek

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Joanna Bladowska, prof. WUM
 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Gruszczyńska

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

 

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn.zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Sobczyk

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

                

                 Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021 r., o godz. 15:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki o zdrowiu

mgr Joanny Sobczyk na temat 
„Wpływ leczenia uzupełniającego na skład masy ciała oraz gęstość kości kobiet operowanych z powodu raka piersi”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download )

Identyfikator spotkania:  915 634 4954 - urządzenia mobilne

Promotor:

 • prof. dr hab. n.med. Andrzej Urbanik

Promotor pomocniczy:

 • dr n.med. Ewa Dziurzyńska - Białek

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Joanna Bladowska, prof. WUM
 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Gruszczyńska

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

 

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn.zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 

________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Sabiny Mastej

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

                

                 Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że w dniu 29 marca 2021 r., o godz. 15:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki o zdrowiu

mgr Sabiny Mastej,  na temat 
„Polska adaptacja I walidacja Bostońskiego Kwestionariusza Zespołu Cieśni Nadgarstka (Boston Carpal Tunnel Questionnaire).”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download )

Identyfikator spotkania:  915 634 4954 - urządzenia mobilne

Promotor:

 • dr hab. n. o zdr. Teresa Pop, prof. UR

Promotor pomocniczy:

 • dr Agnieszka Bejer

Recenzenci:

 • dr hab. Aleksander Ronikier
 • dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

 

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn.zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 

________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Adamczyk

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

                

                 Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że w dniu 29 marca 2021 r., o godz. 16:45, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki o zdrowiu

mgr Marzeny Adamczyk ,  na temat 
„Wpływ parametrów postawy i składu masy ciała na równowagę dzieci  i młodzieży.”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download )

Identyfikator spotkania:  915 634 4954 - urządzenia mobilne

Promotor:

 • dr hab. n. o zdr. Teresa Pop, prof. UR

Promotor pomocniczy:

 • dr o kult. fiz. Wojciech Rusek

Recenzenci:

 • dr hab. n. o zdr. Andrzej Knapik
 • prof. ndzw. dr hab. n. med. Jan W. Raczkowski

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

 

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn.zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

Zawiadomienie o obronie.pdf

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Krakowiak

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

                

                 Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że w dniu 26 marca 2021 r., o godz. 15:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki o zdrowiu

mgr Anny Krakowiak,  na temat 
Zjawisko konsumeryzmu a zachowanie agresywne pacjenta hospitalizowanego w relacji pacjent - pielęgniarka.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/94801511039

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download )

Identyfikator spotkania: 948 0151 1039 - urządzenia mobilne

Promotor:

 • prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • dr n. o zdr. Anna Fąfara, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Marek Postuła, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • UEK dr hab. Marek Motyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

 

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn.zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Beaty Skolik

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

                

                 Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że w dniu 12 marca 2021 r., o godz. 14.30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki o zdrowiu

mgr Beaty Skolik,  na temat 
„Rehabilitacja w Polsce w latach 1918-1939” 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/96279942954 

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download )

Identyfikator spotkania: 962 7994 2954  - urządzenia mobilne 

Promotor:

 • Dr hab. Mariusz Migała, prof. Politechniki Opolskiej

Promotor pomocniczy:

 • Dr Sławomir Jandziś, UR Rzeszów

Recenzenci:

 • dr hab. Bożena Płonka - Syroka, prof. UM Wrocław
 • Dr hab. Krzysztof Wronecki, prof. PWSZ Legnica

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

 

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn.zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

Zawiadomienie.pdf

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Handkiewicza

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne  Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu

29 stycznia 2021 r., o godz. 15.00, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym - komisja doktorska oraz zdalnym - pozostali uczestnicy)  publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

mgr. Krzysztofa Handkiewicza,  na temat 
Kształcenie i rozwój zawodowy fizjoterapeutów w Polsce i w Niemczech

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/99976027000 

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download )

Identyfikator spotkania: 999 7602 7000 - urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR

Promotor pomocniczy:

 • dr hab. n. o zdr. Agnieszka Guzik , prof. UR

Recenzenci:

 • dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, UJ
 • dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

 

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn.zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

Zawiadomienie o obronie

________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej lek. med. Stepana Feduniw 

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne  Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu

 04 grudnia 2020r., o godz. 14.00, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym - komisja doktorska oraz zdalnym - pozostali uczestnicy)  publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

lek. med. Stepana Feduniwa,

na temat:

„Poród przedwczesny a ekspresja receptorów kanabinoidowych w łożyskach”

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/94048697921

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

 

Identyfikator spotkania: 940 4869 7921 - urządzenie mobilne

Promotor:

 • dr hab. n. med. Grzegorz Raba

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Krzysztof Drews
 • Dr hab. n. med. Marek Murawski
 • Dr hab. n. med. Iwona Wertel

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn.zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

Zawiadomienie o obronie

________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej lek. Małgorzata Szczepanek - 18.11.2020 r. o godz. 15:00

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

                

                 Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że w dniu 18 listopada 2020 r., o godz. 15.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiejw dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki medycznelek. Małgorzaty Szczepanek,  na temat 
Charakterystyka kliniczna oraz ocena aktywności mediatorów prozapalnych  w populacji dzieci polskich chorych na postępujące kostniejące zapalenie mięśni 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/95234705420(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download

Identyfikator spotkania: 952 3470 5420  - urządzenia mobilne

Promotor:

dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz

Recenzenci:

dr hab. Ewa Tuszkiewicz - Misztal

dr hab. n. med. Lidia Rutkowska - Sak

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/2020

 

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn.zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 

Zawiadomienie o obronie

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Polak - 06.11.2020 r. o godz. 15:00

   

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

                

                 Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że w dniu 6 listopada 2020 r., o godz. 15.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr inż. Eweliny Polak  na temat 
Stężenie cytokin i adipokin a styl życia, skład masy ciała, spoczynkowa przemiana materii u osób otyłych.” 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/91232217015 (Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download 
Identyfikator spotkania: 912 3221 7015 - urządzenia mobilne 

Promotor:

dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz - Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

dr hab. n. med. Mariusz Dąbrowski, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. n. med. Agnieszka Bojarska-Junak - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR - http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępne na stronie -

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/2020

 

 

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn.zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

Zawiadomienie o obronie

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Sary Jarmakiewicz- Czai - 28. 10. 2020 r. o godz. 15:00

 

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

                    

               

Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że w dniu 28 października 2020 r., o godz. 15.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr Sary Jarmakiewicz - Czai na temat  „Stan odżywienia i skład masy ciała pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit”.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/95743194614?pwd=YytNbFZwTG0yU0s2eGVpa2dDNnoxQT09 (do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe )

Promotor:
prof. dr hab. n. med. Rafał Filip

Recenzenci:

dr hab. Radosław Piotr Radzki, prof. UP

dr hab. n. med. Artur Wdowiak

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR - http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępne na stronie -

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/2020

 

 

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn.zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Jerzego Kiszki - 22. 05. 2012 r. o godz. 16:00

 

Zawiadomienie o obronie 1.pdf

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Antoniego Wolanina - 15. 05. 2020 r. o godz. 16:00

 

Zawiadomienie o obronie.pdf