Obrony prac doktorskich

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Handkiewicza

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne  Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu

29 stycznia 2021 r., o godz. 15.00, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym - komisja doktorska oraz zdalnym - pozostali uczestnicy)  publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

mgr. Krzysztofa Handkiewicza,  na temat 
Kształcenie i rozwój zawodowy fizjoterapeutów w Polsce i w Niemczech

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/99976027000 

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download )

Identyfikator spotkania: 999 7602 7000 - urządzenia mobilne

 

Promotor:

  • dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR

Promotor pomocniczy:

  • dr hab. n. o zdr. Agnieszka Guzik , prof. UR

Recenzenci:

  • dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, UJ
  • dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

 

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn.zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

Zawiadomienie o obronie

________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej lek. med. Stepana Feduniw 

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne  Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu

 04 grudnia 2020r., o godz. 14.00, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym - komisja doktorska oraz zdalnym - pozostali uczestnicy)  publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

lek. med. Stepana Feduniwa,

na temat:

„Poród przedwczesny a ekspresja receptorów kanabinoidowych w łożyskach”

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/94048697921

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

 

Identyfikator spotkania: 940 4869 7921 - urządzenie mobilne

Promotor:

  • dr hab. n. med. Grzegorz Raba

Recenzenci:

  • dr hab. n. med. Krzysztof Drews
  • Dr hab. n. med. Marek Murawski
  • Dr hab. n. med. Iwona Wertel

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn.zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

Zawiadomienie o obronie

________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej lek. Małgorzata Szczepanek - 18.11.2020 r. o godz. 15:00

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

                

                 Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że w dniu 18 listopada 2020 r., o godz. 15.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiejw dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki medycznelek. Małgorzaty Szczepanek,  na temat 
Charakterystyka kliniczna oraz ocena aktywności mediatorów prozapalnych  w populacji dzieci polskich chorych na postępujące kostniejące zapalenie mięśni 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/95234705420(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download

Identyfikator spotkania: 952 3470 5420  - urządzenia mobilne

Promotor:

dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz

Recenzenci:

dr hab. Ewa Tuszkiewicz - Misztal

dr hab. n. med. Lidia Rutkowska - Sak

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/2020

 

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn.zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 

Zawiadomienie o obronie

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Polak - 06.11.2020 r. o godz. 15:00

   

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

                

                 Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że w dniu 6 listopada 2020 r., o godz. 15.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr inż. Eweliny Polak  na temat 
Stężenie cytokin i adipokin a styl życia, skład masy ciała, spoczynkowa przemiana materii u osób otyłych.” 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/91232217015 (Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download 
Identyfikator spotkania: 912 3221 7015 - urządzenia mobilne 

Promotor:

dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz - Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

dr hab. n. med. Mariusz Dąbrowski, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. n. med. Agnieszka Bojarska-Junak - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR - http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępne na stronie -

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/2020

 

 

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn.zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

Zawiadomienie o obronie

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Sary Jarmakiewicz- Czai - 28. 10. 2020 r. o godz. 15:00

 

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

                    

               

Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że w dniu 28 października 2020 r., o godz. 15.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr Sary Jarmakiewicz - Czai na temat  „Stan odżywienia i skład masy ciała pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit”.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/95743194614?pwd=YytNbFZwTG0yU0s2eGVpa2dDNnoxQT09 (do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe )

Promotor:
prof. dr hab. n. med. Rafał Filip

Recenzenci:

dr hab. Radosław Piotr Radzki, prof. UP

dr hab. n. med. Artur Wdowiak

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR - http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępne na stronie -

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/2020

 

 

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn.zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Jerzego Kiszki - 22. 05. 2012 r. o godz. 16:00

 

Zawiadomienie o obronie 1.pdf

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Antoniego Wolanina - 15. 05. 2020 r. o godz. 16:00

 

Zawiadomienie o obronie.pdf