Pliki do pobrania

 

Przewody doktorskie oparte na cyklu prac.pdf

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W DZIEDZINIE NAUK O ZDROWIU NA WYDZIALE MEDYCZNYM UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Reguamin postępowania w przewodach doktorskich.pdf

 

 

Załącznik nr 1 do ZR 145-2013 - Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej.docx

Załącznik nr 2 do ZR 145-2013 - Opis rozprawy doktorskiej.docx

Uchwała Rady Naukowej 2/03/2020.pdf

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustwa Prawo o szkolnictiw wyższym .pdf

 

REGULAMIN przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim

Regulamin nowy post doktorskie i hab..pdf

 

Zarządzenie nr 12/2020 opłaty.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 06.11.2019 r. w sprawie: szczegółowego trybu wnoszenia opłat i pokrywania kosztów za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora.

Zarządzenie 72/2019 opłaty.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 145/2013REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 09.10.2013r.w sprawie: gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie Rektora.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 179/2012REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 10.12.2012 r. w sprawie: organizacyjnego i finansowego zabezpieczenia przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora

Zarządzenie Rektora.pdf

 

Zasady przygotowywania rozpraw doktorskich do Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zasady przygotowywania rozprawy dr do Repozytorium UR.docx

 

Załącznik do Uchwały nr 522/12/2019Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego REGULAMIN przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim

Regulamin od 1.10.2019r..pdf

 

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Medycznego UR z dnia 14 lutego 2019

Uchwała Rady Wydziału Medycznego UR z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie Regulaminu postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.pdf