Projekt z dofinansowaniem Agencji Badań Medycznych

 

default_news.jpg [13.84 KB]

logo ABM.jpg [160.55 KB]

Dzięki dofinansowaniu Agencji Badań Medycznych zespół naukowców z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego pod kierownictwem dr n. med., prof. UR Hanny Czajki zbada wpływ szczepień przeciwko gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Tytuł badania to: Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III z grupą kontrolną przyjmującą placebo, oceniające wpływ szczepień przeciw gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia w Polsce i podczas pandemii COVID-19 (Nr projektu: 2020/ABM/COVID19/0003).

Bezpośrednią przesłanką przystąpienia do badań były wyniki analiz amerykańskich naukowców potwierdzające wystąpienie wyższych wskaźników zapadalności i zgonów z powodu COVID-19 w krajach nie prowadzących powszechnych szczepień przeciw gruźlicy w porównaniu z krajami objętymi powszechnie i długotrwale tymi szczepieniami.

Badanie zostanie przeprowadzone w 5 ośrodkach: Rzeszów, Kraków, Katowice i Warszawa (2 ośrodki) w grupie 1000 ochotników, pracowników ochrony zdrowia w Polsce (lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych,  techników elektroradiologii, fizjoterapeutów, dietetyczek i salowych) obu płci w wieku 25 lat i powyżej. Pozwoli ono na ocenę, czy wykonywane powszechnie szczepienia przeciw gruźlicy szczepionką BCG-10 mogą mieć wpływ na zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz przebieg choroby COVID-19.

Uzyskane podczas badania dane pomogą ustalić, czy szczepionka przeciw gruźlicy BCG-10 (Biomed Lublin) produkowana i stosowana od lat w Polsce, wzbudza odpowiedź immunologiczną pozwalającą na zwalczanie zakażeń wirusowych, w tym także SARS-CoV-2 w sytuacji pandemii. Szczepionka podana w ramach projektu nigdy dotąd nie była badana pod tym kątem.

Partnerami w projekcie są: Uniwersytet Rzeszowski oraz Agencja Badań Medycznych. Termin realizacji umowy wynosi 18 miesięcy. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 552 273,55 zł.

 

Badanie finansowane przez Agencję Badań Medycznych, Polska, numer Projektu 2020/ABM/COVID19/0003.

Research, Project number 2020/ABM/COVID19/0003 financed by the Medical Research Agency, Poland.