III Międzynarodowa Konferencja Porozmawiajmy o autyzmie i nie tylko. Zaburzenia Neurorozwojowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Międzynarodowej Konferencji „Porozmawiajmy o autyzmie i nie tylko.” Tematem przewodnim trzeciej edycji jest lęk, agresja i samobójstwa.

Patronat naukowy nad Konferencją objął Rektor GUMed oraz Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku. Uczestnicy otrzymają 4 punkty edukacyjne.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Klinikę Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego (dr. n. med. Izabela Łucka) oraz Klinikę Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci (dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar) Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Zakładem Psychiatrii i Pracownią Badań Zaburzeń Neurorozwojowych oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz).

Konferencja odbędzie się  w dniu 19.11.2019 roku w godz. 09:00-15:30 w Sali wykładowej imienia Kieturakisa CMI  w Gdańsku ul. Smoluchowskiego 17.

 

Zgłoszenia przyjmowane są pocztą elektroniczną pod adresem [email protected].

Konferencja jest bezpłatna.

 

Program konferencji:

9:00-9:15

Przywitanie oraz otwarcie konferencji przez rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcina Gruchałę

9:15-10:00

prof. Roma Vasa „Co wiemy o lęku w zaburzeniach ze spektrum autyzmu?”

10:00-10:45

dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz „Rola oksytocyny w autyzmie”

10:45-11:30

prof. Roma Vasa „Związki pomiędzy autyzmem i samobójstwem”

11:30-11:45

Przerwa kawowa, dyskusja w kuluarach

11:50-12:50

prof. dr hab. med. Agnieszka Gmitrowicz „Postępowanie z nieletnim pacjentem z ryzykiem samobójczym.”

12:50-13:35

dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar „Ryzyko samobójstwa w przewlekłych chorobach somatycznych u dzieci i młodzieży”

13:35-14:20

dr n. med. Iwona Trzebiatowska „Samobójcze zatrucia ksenobiotykami w praktyce Pomorskiego Centrum Toksykologii”

14:20-14:50

dr n. med. Izabela Łucka, dr n. med. Jakub Grabowski „Autoagresja i tendencje suicydalne wśród hospitalizowanych psychiatrycznie pacjentów Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego.”

14:50-15:30

dr n. med. Małgorzata Tartas „Kogo zabija samobójca - perspektywa psychoanalityczna.”