Laboratoria

                                                                                                                                                     

Kontakt

1.       Laboratorium Gerontoprofilaktyki

 

2.       Laboratorium Innowacyjnych Metod Antropometrycznych

 

3.       Laboratorium Metod Wspomagania Funkcjonowania Osób Niepełnosprawnych                         

178518957            178518963            178518964            178518967

4.       Laboratorium Patofizjologii Narządu Ruchu Człowieka

 

5.       Laboratorium Nowoczesnych Metod Klinimetrycznych i Planowania Rehabilitacji                       

146315237

6.       Laboratorium Czynników Fizykalnych w Rehabilitacji

 

7.       Laboratorium Innowacyjnych Badań Układów Krążenia i Oddechowego                                   

178516881 

8.       Laboratorium Badań Translacyjnych w Medycynie                                                                 

178516807

9.       Laboratorium Przetwarzania Danych                                                                                    

178516828

10.     Laboratorium Biologii Molekularnej

178516810

178516809

11.     Laboratorium Badań Innowacyjnych w Dietetyce                                                             

178516848            178518961

12.     Laboratorium Badań Innowacyjnych w Farmakologii                                                         

178516888

13.     Laboratorium Badań Innowacyjnych w Zdrowiu Publicznym

 

14.     Laboratorium Badań Innowacyjnych w Ratownictwie Medycznym

 

15.     Laboratorium Badań Innowacyjnych w Opiece Położniczej                                                

 

16.     Laboratorium Badań Innowacyjnych w Pielęgniarstwie

 

17.     Laboratorium Innowacyjnych Metod Biologicznego Sprzężenia Zwrotnego

 

18.     Laboratorium Badań Ośrodkowego Układu Nerwowego i Kręgosłupa                                  

178516832

19.     Laboratorium Procesów Metabolicznych, Zaburzeń i Modeli Rozwoju Organizmu Dziecięcego 

178516825

     
 

Bank Tkanek i Komórek

 

 

Biobank

178516829