ZAKŁAD OPIEKI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ

 

 • Kierownik: dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś, prof. UR
[email protected]  
 • dr n.med. Barbara Zych
[email protected]  
 • dr n.med. Elżbieta Kraśnianin
[email protected]  
 • dr n o zdr. Romana Wróbel
[email protected]  
 • dr n o zdr. Katarzyna Wardak
[email protected]  
 • dr n. o zdr. Anna Kremska
[email protected]  
 • dr n. o zdr. Joanna Błajda
[email protected]  
 • dr n. o zdr. Anna Kucab
   
 • mgr Katarzyna Ignac
[email protected]  
 • mgr Marta Lęcznar
[email protected]  
 • mgr Aldona Miazga
[email protected]  
 • mgr Anna Skórska